O nas Nasze propozycje Oferty zamian lokali Dokumenty Kontakt
 
 
     O nas

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie Łódzkiej bazy lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany.

Od dnia 1 kwietnia 2016 Wydział Zamiany Mieszkań Zarządu Lokali Miejskich pośredniczy w dokonywaniu dobrowolnych zamian wzajemnych, w przypadku gdy przynajmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu pozostającego w zasobie Miasta Łodzi (zamiana jest bezpłatna).

Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali skierowany jest do:

najemców komunalnych lokali mieszkalnych

najemców lokali mieszkalnych, które nie stanowią mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, z wyłączeniem najemców lokali, które stanowią własność osób fizycznych

właścicieli lokali mieszkalnych

osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Ponadto oferty zamiany lokali mieszkalnych mogą złożyć najemcy zajmujący zadłużone lokale mieszkalne oraz osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu z tytułu powstałego zadłużenia czynszowego lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny.

Przeprowadzenie dobrowolnej zamiany wzajemnej pozwoli osobom zadłużonym na:

pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (dług nie jest umarzany nawet w momencie wykonania eksmisji i może być dochodzony przez wynajmującego w drodze postępowania komorniczego

uzyskanie mieszkania z umową na czas nieoznaczony, a nie lokalu socjalnego

uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji

dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy

możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale

możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania

Zarząd Lokali Miejskich zachęca osoby zainteresowane zamianą zajmowanego mieszkania do złożenia oferty w Wydziale Zamiany Mieszkań przy ul. Piotrkowskiej 153.